(Menu) Navigation (Menu) Navigation

Chào mừng đến với Hệ thống lấy ý kiến trực tuyến từ các bên liên quan của Trường Đại học Cần Thơ.

⇒ Mời các bạn đăng nhập vào hệ thống (bấm nút Đăng nhập ở gốc trên - bên phải màn hình) để cho ý kiến.

Mọi ý kiến đóng góp về chức năng của phần mềm, xin gởi mail về Trung Tâm Điện Tử & Tin Học của Trường Đại học Cần Thơ theo địa chỉ eic@cit.ctu.edu.vn.